Z definicji oraz z założeń kodeksu cywilnego, nieruchomość to jedna z rodzajów rzeczy – występująca w stanie pierwotnym bądź przetworzonym, cechująca się charakterem materialnym oraz wyodrębnieniem jej z przyrody. W kodeksie cywilnym istnieje następujący zapis: nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Podstawowe podziały nieruchomości

Wśród podziałów nieruchomości wymienić można dwie podstawowe klasyfikacje: nieruchomości prywatne oraz nieruchomości publiczne. Przedstawiony podział związany jest z rodzajem własności, jaki przypisany zostaje danej posiadłości. Rynek nieruchomości w Polsce jest pod tym względem zróżnicowany. Większość nieruchomości posiada status własności prywatnej. Zdecydowanie mniejszą część stanowi własność publiczna.

Prywatne vs publiczne

Nieruchomości prywatne opierają się przede wszystkim na zawieraniu umów, których zakres obejmuje prawa własności, należące do konkretnych osób fizycznych oraz do konkretnych przedsiębiorstw. Do grupy praw własności zalicza się: korzystanie, używanie, kontrolę oraz obrót nieruchomością. Prawa te nienaruszalne oraz trwałe. Znamieniem trwałości jest np. prawo dziedziczenia. W odniesieniu do nieruchomości publicznych, których udział publicznego kapitału wynosi ponad 50% należy wymienić aktywa (mienie, stan posiadania) będące własnością różnorodnych instytucji publicznych i przedsiębiorstw, których działania mają charakter publiczny. Prawa rzeczowe nieruchomości mają charakter materialny, co w praktyce oznacza, że są one zbywalne.

Wejdź na http://status.pl i zapoznaj się z ofertą zarządcy nieruchomości mieszkaniowych z Warszawy

BRAK KOMENTARZY